Welcome - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Bu Proje Avrupa (numarası 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu belgenin içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Afrika ve Asya’dan Avrupa'ya olan göçün düzenli şekilde artmasını takiben, göç edenlerin sayısı Mayıs 2015'ten bu yana muazzam bir artış göstermektedir. Konsorsiyumu da oluşturan en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Avusturya vardır.

Yeni gelen göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Afganistan, Suriye ve Iraktan ve diğer göç eden gruplara kıyasla, düşük ya da yarıda bırakılmış yeterliliğe sahip çok daha genç erkekler veya yüksek öğrenime sahip orta sınıfa aitler.

Göçmenlerin hepsi kendileriyle birlikte farklı bir kültürel alt yapı getirmekteler ve entegrasyonun nasıl destekleneceğine ve yaşadıkları yeni ülkelerindeki sistem değişikliklerinin nasıl üstesinden gelineceğine dair sorunlar hala başarılı bir şekilde çözülmemiştir. Yine de, en son haberler göstermektedir ki eğitim ve öğretim sistemleri de bu sebeplerle değişim göstermektedir.

Bir takım iyi uygulamalara dayanarak, WELCOME proje sonuçlarını mesleki eğitim ile dil eğitiminin birleştirilmesine odaklayarak adapte edebilir ve daha da geliştirebiliriz. Proje, paydaşlara yeni gelen, inşaat sektöründe düşük kaliteli öğrenici grupların eğitimi, yeterliliği ve entegrasyonu için materyal destekli eğitim ve öğretim sunmayı istemektedir.

 

Broşörü İndir: