Link - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Bu Proje Avrupa (numarası 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu belgenin içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Bu bölüm, inşaat sektöründe çalışan,  yeni gelen düşük becerili öğrenicilerin eğitimi, kalifikasyonu ve eğitiminde faaliyet gösteren kurumlar/kişiler için daha fazla bilgi edinmeleri adına ülke bazlı tavsiyelerin bir özetini sunmaktadır.

Konu Hakkında Genel Bilgi

Avrupa Komisyonu ve Erasmus + fon programı

EACEA: Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı

AYÇ - Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Avrupa ve Yeterlilikler Çerçevesi, çalışanların ve öğrenicilerin ülkeler arası hareketliliğini destekleyerek ve hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırarak ulusal yeterliliklerin Avrupa çapında daha görünür olabilmesi için çeviri aracı gibi işlev görmektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Hakkında Broşür

AYÇ Uygulamasında Ulusal Yeterliliklerin Katma Değeri

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mevcut Engellere Dair Etkisinin Genişletilmesi Vurgusu ile Yeterlilik Çerçevesi

CEDEFOP: AVRUPA MESLEKİ EĞİTİM GELİŞTİRME MERKEZİ

CLIL Tanımı

CLIL

CLIL

Mülteciler için Kapsamlı Yetişkin Eğitimi El kitapçığı - Erasmus + Project OUT-SIDE-IN

Türkiye'de ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇOKKÜLTÜRLÜ Eğitimde Ögretmen Yeterlilikleri

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü: Yabancı Çalışma İzni

İŞKUR

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Psikolojik Destek

Mültecile, Sığınmacılar ve Göçmenler için Zihinsel Sağlık ve Psikoloji Desteği” – Çok Kurumlu Rehberlik Notu

“Kızıl Haç” tarafından Mülteci Desteği

“WarTrauma Foundation” – zihin sağlığını ve psikolojik desteği güçlendirmeye adanmış insani yardım kurumu

Antares Foundation – Psikolojik destek sağlayıcısı

EVDEN UZAKTA OLMAK: SIĞINMACILARIN/MÜLTECİLERİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER - Hatice Demirbaş, Ece Bekaroğlu

 

Cinsiyet & Çeşitlilik

Gender Equality Policy - IOM

Gender and Migration & Development

 

Kültürel ve Sosyal Boyutlar

Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Suriye Vatandaşlarına Yönelik SOSYAL UYUM VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI Koordinasyon ve Planlama Çalıştayı –  TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği – Hülya Çakır

Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araşatırma - Sinem Yıldırımalp, Emel İslamoğlu,  Cemal İyem