Haber - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Bu Proje Avrupa (numarası 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu belgenin içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

HABER

Bu bölüm proje süresince dikkat çekmek istediğimiz proje haberlerini sunmaktadır. Ülkelere özgü daha detaylı bilgi için, lütfen ilgili ülkenin haberler kısmın seçin.

WELCOME Final Konferansı – Kassel, 13.12.2018

AB Erasmus+ programı tarafından desteklenen uluslararası WELCOME (Göçmen Eğitiminde İşyeri ile Zenginleştirilmiş Dil Kursu) projesinin 13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen final konferansında inşaat sektöründe iş-tabanlı dil gelişimi müfredat tavsiyeleri ve rehberi tanıtıldı.

Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye’de iş-tabanlı dil eğitimine dair mevcut gelişmeler ve zorluklar proje ortaklarının görüş açısından sunuldu. 50 kişinin katıldığı program, Hesse federal devleti tarafından açılan iş-tabanlı dil eğitimine odaklanan çeşitli proje modellerinin sunumu ve değerlendirilmesi ile tamamlandı.

 

Yunanistan’da 3. Ortak Toplantısı

3. ortak toplantısı 29 Mayıs 2018 tarihinde Kandiye’de gerçekleşti. Toplantının temel konusu “Mesleki eğitim sağlayıcıları ve paydaşlar için WELCOME Paketi” idi. Amaç, “WELCOME ECVET Müfredat Tavsiyeleri” ve “İnşaat sektöründe işyeri ile zenginleştirilmiş dil eğitimi uygulaması için WELCOME Metodoloji Rehberi”ni tamamlamaktı. Ayrıca, ortaklar yaklaşmakta olan her bir ortak ülkede gerçekleştirilecek ulusal kulis çalışmalarına ve “Göçmenlerden ve göçmenlerin (dil) eğitimden sorumlu kamu otoriteleri için WELCOME Politika Tavsiyeleri”ne dair eylem planlarını ele aldılar.

Almanya’da Son Ortak Toplantısı

Son ortak toplantısı WELCOME içeriklerine ve çıktılara ayrıldı. Ayrıca ortaklar WELCOME projesini değerlendirmek ve kullanmak amacıyla proje sürecinin bitiminden sonra proje ürünlerinin uygulanmasının yanı sıra yerelleştirilmesine dair de yapılandırılmış eylemlerini ve gerçekleştirdikleri planlarını paylaştılar. Toplantıda yönetimsel konular da ele alındı.

WELCOME Kapanış Konferansı

Uluslararası “New Pathways in Vocationally Integrated Language Learning” Kongresi, WELCOME projesi kapsamında 10 Eylül 2018 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi.

Diğerinin yanı sıra, açılış konuşmacıları profesyonel ve dilbilimsel bilginin anlamlı bir şekilde aktarılması ve dijital öğrenme fırsatlarının entegrasyonu için hangi metodolojilerin uygun olduğunu sorusunu ele aldılar.

Dördüncü Avrupa Göç Formu

Avrupa Göç Forumu, sivil toplum temsilcileri ile Avrupa’daki kara vericiler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini desteklemekte ve göç, sığınma ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu konularında diyalog için bir platform sağlamaktadır.

Dördüncü forum "Göçmenlerin İşgücü Piyasasında Entegrasyonu" temasıyla  6-7 Mart 2018'de Brüksel'de gerçekleşecektir. Genel görüşmelerde, tıkpı atölyelerdeki gibi interatkif bir şekilde, göçmenlerin işgücü piyasasına girerken karşılaştıkları engeller ve zorluklar, çözümler ve iyi uygulamalar tartışılacaktır.

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/4th-european-migration-forum-call-expressions-interest

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar Ve Fırsatlar Konulu Konferans Daveti

https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/11_may_gkk_davetiye/

Viyana'daki İkinci Ortak Toplantısının Sonuçları

İkinci WELCOME ortak toplantısı 19 Ekim 2017'de Viyana'da gerçekleşti. Yunan ve Türk ortaklar, BEST Institut’daki yöneticilerle nihai prototiplerin değerlendirmesi ve onaylanması için " WELCOME ECVET Müfredat Tavsiyeleri" ve "Metodolojik Rehber" konularını görüştü. Bir sonraki adımda, tüm ortaklar önümüzdeki aylar boyunca yararlı geri bildirimleri bir araya getirmek için mesleki eğitim sağlayıcıları, işletmeler ve eğitim paydaşlarıyla toplantılar düzenleyecektir.

Suriyeli Mülteciler İçin İstanbul’da Çalıştay

Almanya Kassel Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Adil İş Merkezi (İCDD) ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Merkezi (BEPAM) tarafından düzenlenen çalıştayda, Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası dayanışmanın arttırılması üzerinde duruldu.

https://www.amerikaninsesi.com/a/suryeli-multeciler-icin-istanbul-calistay/3735291.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da ikamet eden Suriyeli sığınmacılara, Türkçe ve meslek eğitimi için kurs düzenleyecek.

Kurslara yönelik protokol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı arasında imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde görüşülen protokol, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere yönelik; Türkçe dil eğitimi, sosyal, kültürel ve mesleki teknik alanda eğitimlerini artırmak, geliştirmek ve meslek sahibi olmaları için faaliyetler yürütülecek. Protokolün süresi ise bir yıl olarak belirlendi.

http://t24.com.tr/haber/ibb-suriyelilere-turkce-ve-meslek-egitimi-icin-kurs-duzenleyecek,670201

WELCOME ECVET Müfredat tavsiyelerinin Geliştirilmesi

WELCOME Deneyim Değişimi raporunun temel mesaj ve tavsiyelerine dayanarak, inşaat sektöründe mesleki eğitim için WELCOME ECVET Müfredat tavsiyeleri şu günlerde geliştirilmektedir.

Proje ortak kurumları ortaklığı güçlendirmek ve projenin ileriki aşamalarının yanı sıra devam etmekte olan müfredat gelişimini tartışmak için 10 – 20 Ekim’de Viyana’da tekrar toplanacaklar.

WELCOME Deneyim Değişimi

Proje, Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlere yönelik mesleki eğitimde dil kazanımıyla ilgili başarılı uygulama ve projeleri özetlemek amacıyla yeni gelen göçmelerin dil ve mesleki eğitimi üzerine WELCOME Deneyi Değişimi olarak Avusturya, Yunanistan ve Türkiye’de küçük çaplı bir alan araştırması yaptı.

Farklı uygulamaların sunumunun yanı sıra, WELCOME projesine katma değer sağlayabileceği düşünülen kültür üzerine olumlu değer ve teknikler, motivasyon sağlayan ve teknik boyutlar raporda vurgulandı. Ayrıca, rapor her ortak ülkede hedef grubun ihtiyaçlarının detaylı analizini ve inşaat sektöründeki en ilgili meslekleri sunmaktadır.

Örnek olarak, Avusturya’da bahsi geçen hedef grup için “Kompetenzcheck” isimli eğitim/danışmanlık ölçütü ilk olarak katılımcıların bilgi ve becerilerinin kontrol edilmesini, sonrasında da yabancı yeterliklerin tanınmasına dair çalıştayları, sosyal/iş hayatına uyumu, değerler ve oryantasyon kuşlarını kapsamaktadır. Yunan

“ODYSSEUS” programı dil ve sosyal beceri gelişimi amacıyla Yunan dilinde tanıtım, tarih, kültür ve toplum kursları sunmaktadır.

Bu raporun çıktılarına dayanarak, sonraki çıktılar – WELCOME paketi: inşaat sektöründe işyeri ile zenginleştirilmiş dil eğitiminin uygulanması için WELCOME Metodoloji Rehberi ve WELCOME ECVET Müfredat tavsiyeleri – geliştirilecektir.

Türkçe Eğitim Merkezi

Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi (MÜTEM), 2015 yılında Sultanbeyli’deki Suriyeli mülteci çocuklara Türkçe öğretmek amacıyla kuruldu. 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 1.000 Suriyeli çocuğun Türkçe eğitimlerini destekledi. 2016 Ağustos ayı itibariyle yetişkinlere yönelik Türkçe dil kursları düzenlemeye başlayan Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi, 2016- 2017 eğitim döneminde 450 yetişkin Suriyeli mülteciye Türkçe eğitimi verdi. Hâlen merkez bünyesinde 220 Suriyeli yetişkine Türkçe öğretilmektedir.

https://multeciler.org.tr/turkce-egitim-merkezi/

WELCOME - Hessia’da Başlangıç Toplantısı

Avusturya, Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den WELCOME projesi ortak kurum temsilcileri 2 – 3 Mart’ta Hessia, Almanya’da resmi proje başlangıç toplantısında bir araya geldiler.

Projenin boyutları, köşe taşları, çıktıları, amaç ve beklentiler hakkında detaylı bir şekilde görüştüler. Ayrıca, ortaklar iş planı, ortakların bireysel sorumlulukları gibi bir takım yönetimsel konularda da hem fikir oldular.

İlk WELCOME Transfer Çalıştayı, 2 Mart 2017

WELCOME projesi yeni gelen göçmenlerin eğitimi, yeterliliği ve entegrasyonunda mesleki eğitim ve dil eğitiminin birleştirilmesine odaklanan bir metodolojiyi uygulamayı  ve daha da geliştirmeyi hedeflediği için ilk değişim çalıştayı hali hazırda Korbach’da Berufsförderungswerk des Handwerks gemeinnützige GmbH tarafından uygulan “Flüchtlinge und Asylwerber in Bauhandwerk Waldeck-Frankenberg” (Waldeck-Frankenberg inşaat sektöründe mülteciler ve sığınmacılar, kısaca FAB) isimli metodolojiyi inceleme fırsatı sağladı. Bu katılımcıların diğer eğitim merkezlerinde nasıl uygulanabileceğini anlamalarına yardımcı oldu.