Νέα - WELCOME - Workplace Enriched Language Course for Migrant Education

Log-in

User:
Password:

Το πρόγραμμα αυτό (αρ. Εγκ. 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το τμήμα αυτό φιλοξενεί νέα και ανακοινώσεις που το εταιρικό σχήμα επιθυμεί να προβάλλει κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος.  Εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν τα συγκεκριμένα κράτη του προγράμματος, είναι αναρτημένες στα αντίστοιχα τμήματα των ανακοινώσεων των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα WELCOME.

 

Παρουσίαση προγράμματος WELCOME στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα WELCOME κατά τη συνεδρίαση της 23 Ιουλίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου αναλύθηκαν οι σκοποί και τα παραδοτέα του προγράμματος.  Στην παρουσίαση ήταν παρόντες 30 μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 3 διοικητικά στελέχη  και 3 στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Τελικό Συνέδριο WELCOME

Το τελικό συνέδριο του προγράμματος  WELCOME θα γίνει στο Κάσσελ της Γερμανίας στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα.

 

Διεθνές Συνέδριο WELCOME

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο  “Νέοι δρόμοι στην επαγγελματική συνδυασμένη γλωσσική εκμάθηση” θα πραγματοποιηθεί υπό την ομπρέλλα του προγράμματος WELCOME στη Φρανκφούρτη στη Γερμανία στις 10 Σεπτεμβίου 2018.

Ανάμεσα σε άλλα, σημαντικοί ομιλητές θα συζητήσουν την ερώτηση για το ποιες μεθοδολογίες είναι κατάλληλες και σημαντικές για την επικοινωνία στον επαγγελματικό χώρο  και για τη γλωσσική γνώση.  Θα συζητηθεί επίσης, η ενσωμάτωση της ψηφιακής γνώσης για τη διαδικασία της μάθησης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται σε συτό το σύνδεσμο  (here) και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στη Γερμανική και την Αγγλική γλώσσα.

 

Παρουσίαση του προγράμματος WELCOME στο Συνέδριο «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.  Προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητήριου Ηρακλείου συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που για το 2018 είχε θέμα «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.  Προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης».  Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητήριου Ηρακλείου παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος WELCOME που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ KA3 σε επιστημονική εργασία με τίτλο: Δημιουργία προτάσεων πολιτικής για τη συνδυασμένη επαγγελματική μαθητεία και γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών, μέσω του προγράμματος WELCOME (Workplace Enriched Language Course for Migrant Education).

 

4ο Φόρουμ Μετανάστευσης

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης αναπτύσσει το συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και των Ευρωπαίων Χαρακτών Πολιτικής και παρέχει μια πλατφόρμα διαλόγου για θέματα σχετιζόμενα με τη μετανάστευση, το άσυλο και την ενσωμάτωση των υπηκόων Τρίτων Χωρών

Το 4ο Φόρουμ θα επικεντρωθεί στη θεματολογία «Ενσωμάτωση Μεταναστών στην Αγορά Εργασίας» και θα λάβει χώρα μεταξύ 6 & 7 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες. Στις συζητήσεις της Συνόδου Ολομέλειας, θα συζητηθούν - κυρίως με διαδραστική μέθοδο όπως σε σεμινάρια - τα εμπόδια και οι προκλήσεις για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας, οι λύσεις και οι καλές πρακτικές.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/4th-european-migration-forum-call-expressions-interest

 

Αποτελέσματα της δεύτερης συνάντησης των εταίρων στη Βιέννη.

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος WELCOME έγινε στη Βιέννη στις 19 Οκτωβρίου 2017.  Οι Έλληνες και Τούρκοι εταίροι συζήτησαν για τις «Προτάσεις Εκπαιδευτικού Προγράμματος WELCOME ECVET» και τις «Μεθοδολογικές Οδηγίες» και ο εταίρος  «BEST Institut» ενέκρινε τα τελικά κείμενα για την περαιτέρω αξιολόγηση.  Στο επόμενο βήμα, όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν συναντήσεις με παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης, εταιρείες και με εκπαιδευτικά ενδιαφερόμενα μέρη για να λάβουν ανατροφοδότηση τους επόμενους μήνες.

 

 

Δεύτερη Συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος WELCOME στις 19 Οκτωβρίου στη Βιέννη

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος WELCOME θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη στις 19 Οκτωβρίου 2017 με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση των επόμενων σταδίων του προγράμματος.  Το κύριο θέμα στην ατζέντα θα είναι οι «προτάσεις για το ECVET πρόγραμμα σπουδών  WELCOME»  οι οποίες αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (επίπεδο 3) για 5 ειδικότητες – επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και η συζήτηση των πιλοτικών δράσεων.

 

Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος WELCOME σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET).

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά μηνύματα και τις υποδείξεις από την Κοινή Αναφορά Ανταλλαγής Εμπειριών του Εταιρικού Σχήματος  WELCOME,  το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα WELCOME για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον κατασκευαστικό τομέα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET), είναι υπό διαμόρφωση.

Οι οργανισμοί-εταίροι του προγράμματος θα συναντηθούν ξανά στη Βιέννη μεταξύ 19 & 20 Οκτωβρίου, για να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους  και να συζητήσουν την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

 

WELCOME Ανταλλαγή Εμπειριών

Μέσω του προγράμματος, οργανώθηκε η μικρής κλίμακας έρευνα «WELCOME Ανταλλαγή Εμπειριών» στην Αυστρία, Ελλάδα και Τουρκία, για τη γλωσσική και επαγγελματική κατάρτιση των νεοαφιχθέντων μεταναστών, ώστε να  συνοψισθούν οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με επιτυχή γλωσσική εκμάθηση κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταναστών από τη Συρία, το Αφγανιστάν κτλ.

Εκτός από την παρουσίαση διαφορετικών πρακτικών, τονίσθηκαν επίσης στην αναφορά θετικές αξίες και τεχνικές στις πολιτισμικές πτυχές, στην παροχή κινήτρων αλλά και στις καθαρά τεχνικές πτυχές οι οποίες μπορούν να δώσουν πρόσθετη αξία στο πρόγραμμα WELCOME.  Επιπροσθέτως, η αναφορά  παρέχει μία λεπτομερή ανάλυση για τις ομάδες – στόχους και τις ανάγκες τους, καθώς και τα σχετικά επαγγέλματα στον κατασκευαστικό κλάδο σε κάθε χώρα εταίρο.

Στην Αυστρία για παράδειγμα, ένα μέτρο κατάρτισης / συμβουλευτικής για τις ομάδες των εκπαιδευομένων είναι το “Kompetenzcheck” το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων  αρχικά, και ακολουθείται από εργαστήρια για την αναγνώριση των προσόντων τους, την ένταξη τους στην κοινωνική και εργασιακή ζωή και τις αξίες καθώς και τμήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.  Το ελληνικό πρόγραμμα «ΟΔΥΣΕΑΣ» προσέφερε εισαγωγικά μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό και κοινωνική ζωή στοχεύοντας στην ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  Το πρόγραμμα “TAMEB” προσφέρει μαθήματα Τουρκικών σε Σύριους στα επίπεδα Α1-Α2 στην Τουρκία.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της αναφοράς θα αναπτυχθούν τα παραγόμενα από το πρόγραμμα WELCOME: «Παραγωγή μεθοδολογικών οδηγιών για την υλοποίηση γλωσσικής εκμάθησης στο χώρο εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα» και

οι  «προτάσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WELCOME σύμφωνα με του Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET)».

 

WELCOME – Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων στην Έσση

Εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα WELCOME από την Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα και Τουρκία, συναντήθηκαν στην Έσση της Γερμανίας μεταξύ 2 & 3 Μαρτίου στην επίσημη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.

Συζήτησαν λεπτομερώς τις πτυχές του προγράμματος και τους ακρογωνιαίους λίθους του, τα αποτελέσματα, τους σκοπούς και τις προσδοκίες.  Επιπροσθέτως, οι εταίροι συμφώνησαν επίσης σε διάφορα διοικητικά θέματα όπως τις ξεχωριστές εργασίες του κάθε εταίρου, χρονοδιαγράμματα κ.α.

 

Εναρκτήριο Εργαστήριο Μεταφοράς Γνώσης και Πρακτικών του προγράμματος WELCOME, 2 Μαρτίου 2017

 

Καθώς ο σκοπός του προγράμματος WELCOME είναι η προσαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα εστιάζει στο συνδυασμό της επαγγελματικής κατάρτισης και γλωσσικής εκμάθησης κατά την εκπαίδευση και ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών, ένα εναρκτήριο εργαστήριο ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί η υπάρχουσα μεθοδολογία που υλοποιείται ως “Flüchtlinge und Asylwerber in Bauhandwerk Waldeck-Frankenberg” (μετανάστες και αιτούντες άσυλο στον κατασκευαστικό τομέα Waldeck-Frankenberg, εν συντομία FAB) από το «Berufsförderungswerk des Handwerks gemeinnützige GmbH» στο Κόρμπαχ της Γερμανίας.  Το εργαστήριο αυτό βοήθησε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως μπορεί αυτός ο συνδυασμός να λειτουργήσει σε εκπαιδευτικά κέντρα.

 

 

Εναρκτήριο Συνέδριο WELCOME και αποτελέσματα Προβολής

 

 

Τηλεοπτική Συνέντευξη στην Ελλάδα

https://www.youtube.com/watch?v=0N5b4FFkBAs&feature=youtu.be

 

 

Δράσεις Δημοσιοποίησης στην Αυστρία